Over ons

Wat doet de BEL-Art Kunstcommissie:

  • Brengt advies uit aan de BEL gemeentes op gebied van kunst en heeft tenminste 2x per jaar een overleg met de BEL portefeuillehouders kunst & cultuur;
  • Het selectieteam bezoekt reeds aangemelde kunstenaars in hun atelier en nodigt kunstenaars uit voor een BEL-Art expositie
  • Organiseren van exposities, ondersteuning bij het inrichten / uitruimen
  • Het PR-team organiseert de affiches, digitale uitnodigingen en de website.

Tevens is dit team verantwoordelijk voor de redactionele artikelen in de regionale kranten en de lokale huis-aan-huis bladen.

Wie zijn wij?

De BEL- Art kunstcommissie bestaat uit 6 personen:

Wim van der Zwaan
Vice-voorzitter

Namens  de gemeente Laren is Wim lid van de BEL-Art Kunstcommissie. Toen hij in 2011 benoemd werd tot Wethouder in Laren, zat ook Kunst en Cultuur in zijn portefeuille. In die periode heeft hij zich ingezet om de twee Atelier routes in Laren samen te laten gaan.  Sinds 2018 is hij gevraagd voorzitter te worden van het Kunst en Cultuur platform in Laren.  Als gemeenteraadslid van Laren heeft hij Kunst en Cultuur in zijn portefeuille. Uit  hoofde van zijn wethouderschap werd hij gevraagd deel te nemen aan de Bel-Art KC. Al gauw bleek dat zijn interesse meer in de interne organisatie lag. Met andere leden van de BEL-Art heeft hij vervolgens de benodigde stukken en  protocollen herschreven,  hetgeen er toe heeft geleid dat er een gedegen en professionele organisatie bij de BEL-Art KC staat. Ook de interne organisatie heeft  zijn aandacht. Zijn betrokkenheid  bij deze diverse organisaties op gebied van  kunst en cultuur heeft zijn interesse en aandacht in kunst doen groeien.

Janine Boot
PR-team

‘Kunst brengt een boodschap en brengt mensen tot elkaar’. Zelf is zij ook kunstenaar en maakt hoofdzakelijk portretten in opdracht (www.janineboot.nl). Het portret van Koning Willem Alexander in de Raadszaal van Laren en de Raadszaal van Eemnes zijn beiden van haar hand.

Naast haar schilderwerk zet zij zich vooral in voor kunstenaars. Zo heeft zij zich sterk gemaakt voor de Atelierroute Laren, de oprichting van het Kunstcafé Laren, was zij de afgelopen 5 jaar bestuurslid van de ‘Stichting Kunst in Laren’, medeorganisator van Kunst & Poëzie &  Festival Laren 2018, La Route Creative Huizen,  actief lid van het Kunst en Cultuurplatform van Laren en organiseerde zij meerdere groepsexposities in en rond het Gooi. Haar ervaring als kunstenaar en haar netwerk zijn goed in te zetten voor de PR van de BEL-Art exposities.

Elize  van der Werff
Selectiecommissie

“Kunst is iets wat moet, iets wat tot discussiëren aanzet.”

Elize tekent en schildert al haar leven lang. Daarnaast fotografeert zij en werkt ze met klei en diverse andere materialen. Ze heeft al vele exposities op haar naam staan.

Jarenlang heeft Elize ook les gegeven in de Hilt. Zij gaf boetseerlessen voor de Volksuniversiteit van Laren, Blaricum en Eemnes.

Momenteel zit Elize in het bestuur van de Hamdorff tekenclub in Laren en in het bestuur van de Atelierroute Laren, waar ze ook meewerkt aan de Art Glossy die daarbij hoort. Verder helpt zij mee het Rondje Cultuur in Eemnes tot een succes te maken. Elke twee jaar organiseert zij, samen met de overige bestuursleden van de miniatuur biënnale, weer een mooie tentoonstelling met heel kleine kunst ergens in de regio.
In het verleden werkte Elize bij de artotheek van Singer Laren en in de dorpskerk Blaricum hing zij jarenlang elke zes weken met Anna Kielstra een kunstwerk op en organiseerde zij tentoonstellingen in het gebouwtje achter de kerk. Uit deze werkzaamheden ontstond ook de Kunstmanifestatie “Blaricumse levens staties “ waarvan Elize mede-organisator was. Later was Elize ook betrokken bij de organisatie van de “barmhartigheids”  tentoonstelling in het Brinkhuis en de basiliek in Laren.

www.elizekunst.nl

Bia Maas
Selectiecommissie

Al lang is met name de beeldende kunst een belangrijk deel van haar leven. Daarom heeft zij ook gekozen voor leraar tekenen en daarna de vrije kunst. Zowel het werk in haar atelier als ook het bezoeken van musea en tentoonstellingen bepalen veel van haar dagen. Tijdens haar studie aan de Kunstacademie verbleef zij een periode in Spanje, en dat is achteraf wel een belangrijke tijd geweest. Sindsdien is zij vaak op reis gegaan. De ervaringen en vondsten van de reizen aangevuld met aangespoelde gedachten vormen het materiaal voor haar werk. Deze vinden een vorm in tekeningen, schilderijen, foto’s en andere vormen. Bijna 10 jaar heeft zij een paar maanden per jaar geholpen in een kinderkunstklas in het binnenland van Suriname. Mede ingegeven door haar ervaringen in Suriname, zou zij het belang van Kunst en Cultuur willen uitdragen in onze omgeving. Bia heeft aan het begin gestaan van de organisatie van de Atelierroute Blaricum. Sinds 2018 versterkt zij de Bel-Art Kunstcommissie.

Karin de Boer
Selectiecommissie

Karin is opgegroeid in een omgeving met kunst; haar vader was kunsthandelaar in 17e-eeuwse schilderijen en haar moeder schilderde zelf. Karin heeft een 4 jarige opleiding gevolgd aan de Rietveld Academie, met als specialisatie fotografie. Daarna heeft zij een paar jaar aan de Universiteit van Amsterdam Kunstgeschiedenis gevolgd als toehoorder. Zij schildert zelf sinds een jaar of twintig. Op aanraden van Eddy van IJken van Dorpsbelang is zij bij de Kunstcommissie Eemnes gekomen en daarna ook bij BEL-ART Kunstcommissie. Zij is sinds de oprichting van de BEL-Art KC in 2009 lid, zit in de selectie commissie en helpt  af en toe met het inrichten. Zij vindt het erg leuk om de deelnemende exposanten thuis of op het atelier te bezoeken en vervolgens de kunstenaars bij elkaar te zoeken.

Kees Kerkhof

In 1984 is Kees afgestudeerd aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. In zijn huidige werken gebruikt hij vooral oliepastelkrijt. De natuur is nog steeds zijn grootste inspiratiebron. Bij het maken van portretten in inkt werkt hij vrij direct en dynamisch. Verder fotografeert hij de natuur en beheert hij zijn eigen natuurbostuin ‘Oerbos de Mees’ (rondom zijn huis) waarin hij streeft naar een groene oase met een (inheemse) diversiteit aan flora en fauna. Regelmatig treedt hij op als zanger van Wereldse muziek onder zijn artiestennaam ‘Alessandro’. Ook neemt hij via een geluidsband geluiden uit de natuur op. Tevens is hij de conservator van de kunstcollecties van de 3 BEL-gemeenten. Kees is al enige tijd betrokken bij de BEL-Art Kunstcommissie en heeft als taken het (mede)coördineren van het inrichten van de BEL-Art exposities en het werken in de selectiecommissie, in beiden gevallen prettig samenwerkend met Monique en Karin. (www.kunstinlaren.nl)

Share This